Produkter

BioComb Kraftduk

Snabbt & enkelt, 50 st rengöringsdukar färdiga att användas.

Tar enkelt bort fläckar av olje- och platsfärg, fett, tjära, olja, lim m.m. Rengör händer, verktyg, fönster, lister, golv och nästan alla icke-porösa ytor.

Används istället för starka lösningsmedel.
Återfuktar dina händer med aloe vera, A- och E-vitamin och veteextrakt

Frisk doft

Öppna locket på burken och dra ut en rengöringsduk från rullens centrum. Rengör händerna eller den smutsiga ytan med en rengöringsduk och släng därefter i lämplig behållare. Stäng locket efter användning.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö. Endast för utvärtes bruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Framkallar irritation vid ögonkontakt, spola genast med vatten. Innehåller vatten, d-limonene, 2-(metox- ietoxi) etanol, vitamin A& E,veteextrakt och aloe vera.

Art.nr.: BC360080