Produkter

BioComb Alg- & mögeltvätt

BioComb Alg- & mögeltvätt är speciellt utvecklad och framtagen för att effektivt avdöda och rengöra ytor som angripits av mikroorganismer och alger.

BioComb Alg- & mögeltvätt avlägsnar effektivt smuts samt påväxt av mikroorganismer som bakterier, mögel, alger och lavar såväl ute som inomhus.

BioComb Alg- & mögeltvätt är effektiv på de flesta ytor och material, som exempelvis målat och omålat trä, sten, puts, betong, porslin, plast, glas, plåt.

BioComb Alg- & mögeltvätt spädes med vatten till 1:3 vid enklare fasadrengöring, och 1:1 vid sanering el- ler förebyggande behandling av byggnadsmaterial. För snabbt resultat kan man torka lätt med svamp eller trasa och låta medlet verka några timmar. Skölj därefter väl med vatten. Generellt sett räcker 1 liter utspädd BioComb Alg- & mögeltvätt till cirka 5-7 kvm behandlingsyta.
BioComb Alg- & mögeltvätt som sprutas med lågtrycksspruta med spridande riktad stråle, så kallad flatstråle. Kräver skyddsmask och att kringliggande ytor och bohag skyddas med skyddsplast. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon användas.
BioComb Alg- & mögeltvätt avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
Kvartära ammoniumföreningar < 5%, nonjoniska tensider, komplexbildare. pH-värde 11.

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 liter IM202100
Art.nr.: 5 liter IM202150