Produkter

BioComb Altantvätt och trallrengöring

BioComb Altantvätt och trallrengöring är speciellt framtagen för rengöring av trallgolv och trädäck där ytor har blivit nedsmutsade av nedfall och angripna av alger. Altaner kräver årligt underhåll i form av rengöring och inoljning för att bibehålla träets yta och förhindra sprickbildning.

Produkten spädes 1:5 vid normal nedsmutsning.
Påför Altantvätt på ca. 2-3 kvm och låt stå någon minut, skrubba sedan med borste. Sköjs därefter med vatten. Skydda växter och dylikt mot missfärning från produkten.
BioComb Målartvätt avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
< 5% katjoniska tensider, < 5% fosfater

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: IM202105 1 liter
Art.nr.: IM202106 5 liter
Art.nr.: IM202107 350g