Produkter

BioComb Fasadtvätt

BioComb Fasadtvätt är speciellt framtagen för att avlägsna mikrobiell påväxt på ytor som blivit angripna av alg, mögel eller lav. Ytor som kan behandlas är t.ex. fasader, staket, trädgårdsmöbler och liknande.

BioComb Fasadtvätt skall spädas med vatten. Lämplig spädning är 1:2 vid kraftig påväxt och 1:5 vid lättare påväxt.
Påför vätskan med svamp, borste, roller eller lågtrycksspruta. Behandla inte för stora ytor åt gången. Skrubba ytan med styv borsta och skölj därefter med vatten. Upprepa behandlingen i intervall om 2-3 år för att förhindra ny påväxt. Skydda växter och känsliga ytor.
BioComb Fasadtvätt avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
< 5% katjoniska tensider, < 5% fosfater

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 liter IM202101