Produkter

BioComb Krafttvätt

Krafttvätt är mycket effektivt mot smuts på byggnader.

Vätskan är lätt alkalisk. Används på tak, fasader, takränna, grund etc. Kan även användas till fordon och motorer.

BioComb Krafttvätt spädes enligt nedan.

Maskintvätt 1:30 - 1:100
Högtryckstvätt 1:10 - 1:30
Manuell tvättning 1:1 - 1:20

Applicera på ytan med hjälp av t.ex. högtrycksspryta . Låt verka 1-15 min bereonde på hur hårt smutsad ytan är. Använd svamp/borste vid behov. Skölj med vatten innan tvättmedel torkar.

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 5 liter BC170015
Art.nr.: 25 liter BC170025