Produkter

BioComb Luktborttagare

BioComb Luktbortta- gare är ett medel som avlägsnar lukt snabbt och effektivt.

Vår luktborttagare kommer i två olika dofter, neutral och citrus.

Sprayas direkt på ytor som skall behandlas. Lösa ämnen tas bort först, innan applicering. Vid svåra angrepp, upprepa behandling. Produkten skall inte eftersköljas, utan låt verka.

Spraya först på en liten dold yta, för att konstatera att inga fläckar uppstår på ev. tyger. Skall ej användas på djur.

Skydda ögon vid sprutning. Om luktborttagaren kommer i kontakt med huden tvätta bort med tvål och vatten.

< 5% Amfotera tensider, < 5% Nonjoniska tensider

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 500 ml Citrusdoft BC360035
Art.nr.: 500 ml Neutral doft BC360036