Produkter

BioComb Målartvätt

BioComb Målartvätt och spefiellt framtagen för att effektivt ta bort fett och smuts på målade ytor inomhus före ommålning. Produkten är alkalisk och matterar ytan för att uppnå maximal vidhäftning med alla typer av målarfärger.

BioComb Målartvätt späades 1:4 med vatten.
Produkten påföres med svamp, pensel eller trasa. Ytorna behöve rinte eftersköljas före målning. Täck omgivningen före tvätt. Stänk av målartvätt på ytor som inte skall målas bör omgårende sköljas med vatten då det finns risk för etsning på material såsom glas och aluminium.
BioComb Målartvätt avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
< 5% katjoniska tensider, < 5% fosfater

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 liter IM202102
Art.nr.: 5 liter IM202152