Produkter

BioComb Mineral Block

Unika egenskaper som skyddar stenmaterial. Appliceras på sten, betong och murverk etc. Skyddar fasader/tak mot vatten- och fuktinträngning. Duffusionsöppen, vattenbaserad och miljöanpassad.

I filmen nedan visar vi hur produktern verkar (titta i helskämsläge).

Räcker till ca. 8-12 m2. Färdig brukslösning.
Produkten förhindrar att mikroorganismer och dyl. fastnar på den behandlade ytan.

Appliceras på rena ytor, både inne och ute. Kan användas på nya och gamla ytor. Underlättar borttagandet av t.ex. klotter. Appllicera BioComb Mineral Block med spruta, pensel eller roller.

Ytan som behandlas skall vara under 45% fuktkvot. Normalt räcker en behandling, men vid porösare material kan man behandla ytan två gånger (läggs på vått i vått). Torktid 12 tim./20 C

Rengör och avdöda smutsade ytor med BioComb Ren Fasad före användning av BioComb Mineral Block.

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 l BC360040
5 l BC360037
25 l BC360038