Produkter

BioComb Mot Lav

BioComb Mot Lav avdödar mikrobiell påväxt effektivt på alla typer av material

BioComb Mot Lav avlägsnar effektivt smuts samt påväxt av mikroorganismer som bakterier, mögel, alger och lavar såväl ute som inomhus.

BioComb Mot Lav är effektiv på de flesta ytor och material, som exempelvis målat och omålat trä, sten, puts, betong, porslin, plast, glas, plåt och tyg.

BioComb Mot Lav spädes med vatten till 1:3 vid enklare fasadrengöring, och 1:1 vid sanering eller förebyggande behandling av byggnadsmaterial. För snabbt resultat kan man torka lätt med svamp eller trasa och låta medlet verka några timmar. Skölj därefter väl med vatten. Generellt sett räcker 1 liter utspädd BioComb Mot Lav till cirka 5-7 kvm be- handlingsyta.
BioComb Mot Lav som sprutas med lågtrycksspruta med spridande riktad stråle, så kallad flatstråle. Kräver skyddsmask och att kringliggande ytor och bohag skyddas med skydds- plast. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglas- ögon användas.
BioComb Mot Lav avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
Kvartära ammoniumföreningar < 5%, nonjoniska tensider, komplexbildare.

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1 liter IM202211