Produkter

BioComb Stenskydd

BioComb Stenskydd impregnerar effektivt sten, betong, murad och putsad yta. Produkten ger en halvmatt vatten- och smutsavvisande, UV-beständigt samt diffusionsöppen yta. Den behandlade ytan skyddas också mot frostsprängning och påväxt.
Ca. 8 m2/liter, utspädning max 10% vatten.
Rengör ytan noggrant från smuts, damm och påväxt med t.ex. BioComb Rent Tak. Omskaka Stenskydd noggrant. Sprid lösningen på ytan med pensel, rulle eller lågtrycksspruta. Applicera ett tunnt lager, för tjockt pålagt ger en önskad glänsande effekt. Vid normala förhållande räcker en behandling. Dammtorr efter ca. 2-4 h, genomtorr efter ca. 24 h.
BioComb Målartvätt avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.
< 5% katjoniska tensider, < 5% fosfater

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: IM202500 5 liter klar
Art.nr.: IM202501 5 liter tegelröd
Art.nr.: IM202502 5 liter svart