Produkter

BioComb Träskydd

Förebygger effektivt mot blånad, röta och mögel. Avlägsnar alg och lav. Varaktighet under normala förhållanden upp till 5 år.

8 - 12 m2 / utspädd brukslösning. Torktid 1-3 h.
Utspädes 1 del vätsta och 2 delar vatten. Påför vätskan med lågtrycksspruta, pensel, svamp eller roller. Upprepa behandlingen inom 3-5 år.
BioComb Träskydd avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med tvål och vatten. Icke sugande ytor sköljs rena med endast vatten.
Kvartära ammoniumföreningar <5%

Art.nr.: 5 liter IM30000