Produkter

BioComb Wood Protection

Wood Protection är framtagen för att skydda trämaterial mot inträngning av fukt och vatten. Med denna egenskap får man ett bättre material som förhindrar svällningar och skevhet.

Produkten har också förmågan att förhindra mikroorganismer att etablera sig på materialet och åstadkomma dålig lukt och nedbrytning.

I filmen nedan visar vi hur produkten verkar (titta i helskämsläge).

Wood Protection är vattenbaserad och uppbyggd på nanoteknik, med innehåll av kiselföreningar (ett spårämne fullständigt rent och naturligt) samt silikoner som är lätt nedbrytbara och miljöanpassade.

Med denna teknik har den en oöverträffad förmåga när det gäller inträngning och skydd mot fukt och vatten.

Vid bearbetning av det behandlade materialet uppstår inga gaser eller farliga partiklar, men lämplig skyddsutrustning bör användas enligt gällande föreskrifter.

Wood Protection är också diffusionsöppen, vilket gör att det behandlade materialet "andas".

Bevarar ovanstående egenskaper i minst 10 år.

En liter räcker till ca. 20 m2. för icke sugande material, ex. vid sprayning av skivmaterial och hyvlat virke. För råspont och liknande blir åtgången betydligt mer, ca. 10 m2/l.
Det finns flera metoder att applicera Wood Protection. Sprutning, pensling eller roller är alternativa möjligheter. För industriell verksamhet är sprutning/doppning, det mest lämpade alternativet.

Ej korrosiv, och inte några oxiderande egenskaper.

Påför inte Wood Protection på ytor som är våta.

pH. 6,0 – 8,0 ( 7,0 = neutral reaktion )

Art.nr.: 1 l BC360043
Art.nr.: 5 l BC360044
Art.nr.: 25 l BC360045