Produkter

BioComb Composite Care

BioComb Composite Care är speciellt utvecklat för att rena smuts, avlägsna och förebygga mögel och alger på kompositmaterial (altaner, möbler etc.).

Förebyggande effekt även flera år.

Ca. 5m2/l (utspädd vätska).
Späd ut enligt följande: 1 del BioComb Composite Care, 2 delar vatten. Påför vätskan på ytan med pensel, svamp eller med spruta. Borsta ytan lätt. Låt verka 1-2 h. Skölj lätt med vatten. Skydda växter.
Hud/kläder/verktyg och varit i kontakt med produkten rengörs med vatten och tvål.
Kvartära ammoniumföreningar < 5%, nonjoniska tensider, komplexbildare. pH-värde 11.

Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Används lämplliga skyddshandskar. Förvaras oåtkomligt för barn.

Art.nr.: 1L BC360042
Art.nr.: 5L BC360041